hello kai.postcd.5_24_18drft1.PAGE1_300w - Kai Hagen for Frederick County Executive